Amma Kamila - Madre Kamila - Mother Kamila - Matka Kamila                 

 
Přišla jsem k vám, do tohoto světa, abych pomohla vzestupu nové planety Země...v lásce,víře i pokoře...
Probuzením vašich srdcí a nastavení míru jest úkolem mým...
Skrze fyzické tělo, proudí tyto energie Božské lásky a milosti k vám,aby uzdraveno bylo vše, 
co potřeby jest nejen vaší, ale i všeho živého...

S pochopením a láskou přijat Ty jsi, kdo v srdci svém mě nosí...

Na cestě ke světlu,navrátí se zpátky... Jen ten,kdo hoden je a učiní ve skutky...
Nezoufej duše milá,vždy cesty jest,ne však zpátky...
Svobodné jest rozhodnutí Tvé,jak učiníš,tak se stane...
Ty sama rozhodni,ze kterých cest se vydáš...
Zda na místě zůstaneš,či pochopíš mé vedení...
Cestou Tvou Tě doprovázím,pod stálým dohledem...
 
- Nic nedokáže vytrvat, co nemá své základy 
  uloženy v pravdě...
  Láska jediná, která nejen, že neubývá, ale 
  září svým vlastním světlem...
  Ukončuje nesoulad, zmírňuje oheň nenávisti, 
  nastoluje mír ve světě a spojuje rozdělené,
  napravuje pokažené, léčí všechny a 
  nezraňuje nikoho. Kdokoli vzývá její pomoc,
  nebude se muset obávat budoucího zla, ale 
  nalezne bezpečí a bude se těšit trvalému klidu...

                                       Ze starého křesťanského rukopisu...

S láskou a milostí...
Amma Kamila...

 

 

 

    

 

     Kalendář akcí
 

              Praha 

   - Darshan - požehnání
   - osobní konzultace
   - mapování karmické 
     zátěže,jejich řešení
     i rozpuštění...
   - Masáže
 

            Prostějov

   - Darshan - požehnání
   - osobní konzultace
   - mapování karmické 
     zátěže,jejich řešení
     i rozpuštění...
 
 
 
 

19.-20.11.2020 - Praha

- osobní konzultace
 

23.-25.11.2020-Prostějov

- osobní konzultace
 
26.-27.11.2020- Praha
- osobní konzultace
 

30.11.-2.12.- Prostějov

- osobní konzultace
 

3.- 4.12.2020- Praha

- osobní konzultace
 

7.- 9.12.2020-Prostějov

- osobní konzultace
 

8.12.2020 - Prostějov

18.30 hod - Darshan
předání požehnání s meditací
 

10.- 11.12.2020 - Praha

- osobní konzultace 
 
12.12.2020 - Praha

Namaluj si spirálovou 

mandalu s kameny a 

esenciálními oleji.

14.00 hod - praktický kurz
Modřany,Komořanská 19,
Instalatéeské potřeby Mašek,
1 poschodí.
 

14.-16.12.2020 - Prostějov

- osobní konzultace
 

17.-18.12.2020 - Praha

- osobní konzultace
 

19.12.2020 - Praha

 - 13.00 hod - Vánoční Darshan
 - předání požehnání 
   na splnění záměru
  - Komořanská 2098/19,
        do GPS zadat 17,
   vedlejší dům,křižovatka
   Komořanská - Gen.Šišky,
   modrý dům,instal.potřeby
        Mašek,1 poschodí...
  - Vlakové nádraží Modřany
  - Autobusová spojení
  - Tramvaj č.17

 

- Posvátné páry

16.00 hod - Proces 
na požehnání vztahů
 

21.-23.12.2020-Prostějov

- osobní konzultace
 

22.12.2020 - Prostějov

18.30 hod - Vánoční Darshan
předání požehnání s meditací
 

28.-29.12.2020-Prostějov

- osobní konzultace
 

30.12.2020 - Praha

- osobní konzultace
 

  Darshany- Prostějov

    každý sudý týden

 

  Darshany- Praha

 

11.7.2020

1.8.2020

5.9.2020

10.10.2020

7.11.2020

19.12.2020