Darshan s Ammou Kamilou

 
Darshan ze sanskrtu znamená propojení s Božstvím,od kterého kolektivně i jednotlivě dostáváte požehnání
 
ke splnění vašeho záměru,skrze Božské vědomí na Zemi...
 
 
Amma Kamila je ztělesněním Božské podstaty Matky na Zemi. 
 
Sestupuje skrze její fyzické tělo a dostává se do úzkého kontaktu s vámi,aby vám mohla
 
předat svoji Lásku a pomoci s řešením různých situací i splněním přání. Nejen pro sebe,ale
 
i pro jiné...V těchto energiích se dostáváte do přítomného okamžiku....tady a teď a učíte se
 
plně vnímat tuto přítomnost...Prohlubujete a zvyšujete své vědomí...
 
 
Požehná kolektivně všem zúčastněným a přechází k Satsangu - sdílení pravdy,
 
při níž se ponoříte do meditace na vedená témata...
 
Amma Kamila se s Vámi osobně rozloučí a obejme Vás...tímto Daršan + Satsang končí....
 
S Ammou Kamilou se můžete spojit i komunikovat také skrz její fotografii...
 
 
 
Na Darshan se přihlašuje na email ,,ammakamila@seznam.cz"
 
Zde můžete zaslat i svá přání a prosby....
 
 
 
Děkujeme a s láskou se na vás těšíme....
 
Amma Kamila se svým týmem...