Heslo a klíč vztahů...

Já + Ty - My
Ty + Já - My
My - Jsme
My - Jsme 1
My - Spolutvoříme
My - Spolužijeme
My - Už není žádné ,,Já"
Oddělením ,,Já"...neexistuje ,,My", existuje jen sobecké ,,Já"
 

Muž,který chodí s léčitelkou...

Když si muž vybere ženu,která následuje své životní poslání,jeho jediná šance na 
udržení jejich spojení...je následovat ji a hlavně vytvářet prostor pro ni,aby mohla 
následovat svou vlastní cestu jí předurčenou.
Může se stát,že on se musí vzdát vlastních potřeb,nebo najde jiný způsob,jak 
uzdravit jejich společnou cestu,ale nebude to tím nejjemnějším způsobem.
Když si muž vybere ženu,která léčí kolektivní rány všech žen tím, že následuje její 
vlastní volání,jeho ,,Ano"pro ni,rovná se,,Ano"mnohem většího účelu.
Tento účel je daleko za stavbou domu nebo výchovou dětí.Jejich spiojení přesahuje 
naplnění klasických genderových rolí.
Proto tento muž přijímá a vykonává práci,aby kryl této své ženě záda...aby ji chytil,
když už nemůže unést bolest světa.
Znamená to pro něj přivítat jinou formu sexuality,protože léčení na úrovni sexuality
je jedním z nejhlubších úkolů ženy,která se potřebuje stát léčitelkou.
Pro něj je to opět o vítání pomalosti,jemnosti a léčení- o zadržování nebo 
přesměrování pohybu...o tom být přítomný pro celek.
Protože...když si muž vybere ženu,která usiluje o duchovní svobodu,mohou toho 
dosáhnout jedině společně...
Muž tím,že zanechá své narcistické stránky za sebou a uzná cestu ženy,jako svou 
vlastní cestu ke svobodě.
Když si muž vybere ženu,která ho přesahuje,on nadále nemůže přebývat v místech 
energie útlaku nebo v hraní si na malého chlapce.On- pokud se rozhodne tuto misi 
přijmout-s ní přijme i úkol sloužící blahobytu všech mužů,i když se to děje v pozadí.
V tomto pozadí vytváří prostor bezpečí,aby ji ochránil před napadením,které způsobily
jeho vlastní staré rány a ty ji nutily být v podřízené pozici.
Když si muž vybere ženu a je fascinován její zářivostí a moudrostí,musí mu být zřejmé,
že nemůže dále trčet ve svých vlastních deficitech způsobem,který ho nutí snížit tuto její 
zářivost...čistě ze strachu,že tuto ženu bude sdílet s ostatními...s celým světem.
Když si muž vybere ženu,která následuje své poslání,nesmí se bát těchto slov: úcty,pokory
a odevzdání se...
Raději tento muž půjde cestou božství-po boku své ženy,léčitelky-s vděčností a přetékajícím srdcem.
Pokud si takovou ženu vybere,vybere si ji ve prospěch blahobytu všech žen...a ona si vybere 
kráčet svou cestou,místo toho,aby ji opustila kvůli němu.
Přesto si tato žena uvědomuje sílu,která spočívá v přítomnosti jejího muže,který bije 
do bubnů života...pro ni...
 
Autor - Moksha Devi Sunshine
 
,,Láska jest jedinou cestou,
    spolutvoření...Jsme..."
        Amma Kamila

Vztahy jsou,jako ponožky Dedoles...

Jsou tak rozdílné a přitom se doplňují do Jednoty...do celistvosti.Jen ten,jenž lásku,
odvahu i krásu v nich najde...cítit se hezky i speciálně bude.Však ten,jenž neustále 
posuzovat to druhé bude a hledat,kdo či ono za to může...ten zůstane jen o jedné
osamocené.Hledat stále bude dokonalost sebe sama.Čím více názorů poslechneš 
na pár tento,tím více se v tom začneš ztrácet...dáno jest to tím,že prožitek každý a 
líbivost danou může mít od Tebe odlišnou.Jen prožitky Tvé vlastní rozhodnou...
ano...ne...vyzkouším...ne nechci...to vůbec...to by mě ani ve snu nenapadlo atd...
Nic a nikdo vás nenutí je nosit,ani v tom zůstat,vždy je to jen zkušenost...či jest to 
příjemné...či odejdeš s posuzováním.
Mnoho párů takových jedinečných,jenž doplňují se po světě kráčí...
Jsou nádherné i láskyplné ve své Jednotě...kdo to vidí,pochopí...kdo ne...neporozumí.
Vše...je ve vás samotných...
 

Emoce ve vztazích...

 
Vztahy jsou život a jsou základem života. 
Od narození až po opuštění těla přítomnosti smrti se pohybujete v různých fází 
vztahů.Rodinných...sourozeneckých...přátelských...jako spolužáci...mileneckých...
partnerských...pracovních...
Touto formou se učíte poznávat i rozpoznávat projevy svých emočních kódů 
naprogramovaných skrze různé prožitky vztahových simulací. Tak dlouho dokud je 
nepochopíte. Učíte se je zpracovávat.Útěk z těchto emočních kódů nepomůže,
budou se opakovat...a měnit podobu.
 
Ženy - jsou velmi silné a citlivé bytosti ve svých emocí. Mají od narození více
 trpělivosti a výdrže,než-li muži. 
Je to dané silou chromozomu XX ( žena zrozena z ženy, XX+XX ). 
Tato zdvojená,4..6..8 atd. násobná síla energie ženy jim dává sílu tvoření i rození.
Májí přirozenou formu sociálního cítění,pochopení,péče...vztahů i učení. 
Žena obohacuje a produchovňuje ve vztazích své blízké.
Nastavuje veškeré komunikační i vztahové vazby s okolím.
Vše nefunkční mění ve funkční přirozenou cestou.
Z nedostatku umí vytvořit dostatek.
Její vnímavost a citlivost si ji mnozí pletou se slabostí. 
Ony jsou však ve svých emocích silné...umí se bránit. Vysvětlují...komunikují...
touto formou dávájí na jevo svoji nespokojenost...
 
 
Muži - jsou bytosti v emocích uzavření do sebe sama. 
Jednají zbrkle,rychle bez rozvážení...se strachem z vlastní zodpovědnosti.
To se učí po celý život...zbavení strachů.
Muži jsou spíše v emočních rovinách klidnější, což znamená, že se tolik neprojevují...
spíš mlčí...nechtějí nic řešit,vybuchnou po delší době. Je to jejich forma obraného 
systému nebýt zraněn. Ztrácejí se v tom,kým jsou...mnohdy mají v sobě chaos a nerozumí 
okolnímu světu. Jsou rádi,že jsou a nějak fungují. 
Také je v tom daný klíč chromozomu  XY ( muž zrozen z ženy XY+XX ). 
Vnímáte ten chaos 3xX ( žena) + 1xY ( muž ). Převládá vnitřní energie ženy proti 
energií muže.Dochází zde k porušení rovnováhy v emoční rovinině. 
Kde jsou muži ovlivněni výchovou a vytvořenou závislostí na matce,skrze laktační období. 
Zde jsou vyživováni a mají pocit bezpečí a ochrany...tvrvá jim déle se odpoutat,učit, 
soustředit se. Jsou velmi chráněni a tím i oslabeni...
Muž se zde ztrácí a učí se vykonávat jen to, co je jim dovoleno nebo to,
co mají vykonávat...Jsou více ve hmotě a mají strach z emocí.
Raději se před problémy a zodpovědností schovají do pracovní činnosti.
Mají tím pocit ,že dělají dostatek...více nezvládají.
Je to jen vlastní sebeklam a pohodlnost,která jim byla nakódována.
Slovy...,,Musíš se postarat...Nesmíš brečet...atd."
Neustálá potřeba a závislost matky na synovi-partnerovi.
Kontrola a strach nad jejich životem.
Nejsou emočně vyspělí.
 
 
Ve vztazích je důležitá vzájemná komunikace,aby vztah mohl fungovat.
Pokud 1 z partnerů komunikuje a ten 2 jen argumentuje či mlčí,tento vztah zaniká...
Jde jen o jednosměrný vztah,kdy 1 z partnerů se snaží a vyživuje vztah,zatím co,
2 z něj utíká...
Komunikace znamená cesta...ve vztahu znamená společná cesta spojení 2 bytostí.
To znamená,že se zajímají...naslouchají...poznávají jeden druhého.
Vzájemně chtějí pochopit danou situaci či projevené emoce.
Pečují o sebe vzájemně.
Muži jsou často naučeni ve svých emočních kódech,ženu nevnímat.
Je to jejich obranný systém,kde se uzavřou,aby nebyli zraněni,nemuseli nic řešit.
Tento program se odvíjí z jejich vztahu s mámou...kdy přeci i ona bývala nazlobená a 
mrzutá,vyžadovala to a ono a i přes nesplnění šla a nachystala jim jídlo,šla nakoupit,
Postarala se o ně...vzala je na výlet,doprovodila...vodila za ručičku kamkoliv...atd.
Máma to tak ke svému dítěti má,že mnohé z věcí udělá za své dítě,i když to prvně
vyžadovala po nich.Jsou zvyklí na to,že i když se něco děje...tak se vlastně nic
neděje a vše přejde a funguje dál.
Stali se z nich partneři maminek...Jejich maminky si tak dorovnávaly vlastní vztahy.
Tito muži zapomínají na to,že partnerka není jejich máma a nachází se svobodně
a dobrovolně vedle nich.Může zůstat,ale také odejít...ne jako máma,která tam 
do smrti pro ně je.
Podle těchto návyků,mají muži na ženy vysoké nároky a tím je dostávají do
vyčerpaných stavů vše zvládnout,protože to tak znají od svých maminek.
Ženy se tímto způsobem velice rychle vyčerpávají a unavují...jsou na všechno
samy a s tím se projevují  emoce nespravedlnosti a opuštění.
Muži v těchto případech mají pocit,že...když se zúčastní vztahu nebo chodí do 
práce...tak do vztahu přispívají a je to vše.Spíše očekávají péči o ně,než-li
by ji měli i dát své partnerce.
V takto nevyrovnaném vztahu,se žena skrze své emoce nespokojenosti...
vysvětlovat...plakat...řešit...zachraňovat...křičet...snaží volat o pomoc...
Tomuto stavu,tito muži nerozumí...uzavřou se...bojí a mají strach...
Neslyší a nepochopí ji,protože právě díky těmto návykům mají pocit.že
se nic tak vážného neděje a mnohdy se diví,že žena učiní různá rozhodnutí.
V této situaci muži řeší věci,až když je mnohdy pozdě a s podivem,co se to děje,že
jim to ta partnerka neřekla a vlastně nerozumí důvodům,protože podle nich je vše v 
pořádku...partnerka to však dávala najevo všemi možnými způsoby,které nechtěl
vnímat...
Ve zdravém vztahu se spolutvoří...vše,co se tvoří je pro oba dva rovnoměrně...
 
,,Dobrý muž...ze vztahu neodchází...
  odchází jen muž s problémy...
      Odchází problém..."
           Amma Kamila
 

Vzorec zrození muže a ženy

 
0+8+21+4+7= 40... počátek jiskry duše vytvořená podstatou všeho,co je ( Boha )
                                s hmotnou formou země, mužskou energií jistoty a stability s 
                                cestou tvoření...
                                Energie 40 je velice komplikovaná a nese sebou překážky...
                                Tedy energie muže ,,Adama", jenž měl vše,ale neuměl tvořit.
                                4 dává ,,Adamovi " stabilitu i pohodlnost.