Emoce ve vztazích

 
Vztahy jsou život a jsou základem života. Od narození až po opuštění těla přítomnosti smrti 
se pohybujete v různých fází vztahů.Rodinných...sourozeneckých...přátelských...jako 
spolužáci...mileneckých...partnerských...pracovních...
Touto formou se učíte poznávat i rozpoznávat projevy svých emočních kódů 
naprogramovaných skrze různé prožitky vztahových simulací. Tak dlouho dokud je 
nepochopíte. Učíte se je zpracovávat.Útěk z těchto emočních kódů nepomůže,
budou se opakovat...a měnit podobu.
 
Ženy - jsou velmi silné a citlivé bytosti ve svých emocí. Mají od narození více trpělivosti a 
výdrže,než-li muži. Je to dané silou chromozomu XX ( žena zrozena z ženy, XX+XX ). 
Tato zdvojená,4..6..8 atd. násobná síla energie ženy jim dává sílu tvoření i rození.
Májí přirozenou formu sociálního cítění,pochopení,péče...vztahů i učení. 
Žena obohacuje a produchovňuje ve vztazích své blízké.
Nastavuje veškeré komunikační i vztahové vazby s okolím.
Vše nefunkční mění ve funkční přirozenou cestou.
Z nedostatku umí vytvořit dostatek.
Její vnímavost a citlivost si ji mnozí pletou se slabostí. 
Ony jsou však ve svých emocích silné...umí se bránit. Vysvětlují...komunikují...
touto formou dávájí na jevo svoji nespokojenost...
 
 
Muži - jsou bytosti v emocích uzavření do sebe sama. Jednají zbrkle,rychle bez 
rozvážení...se strachem z vlastní zodpovědnosti.To se učí po celý život...zbavení strachů.
Muži jsou spíše v emočních rovinách klidnější, což znamená, že se tolik neprojevují...
spíš mlčí...nechtějí nic řešit,vybuchnou po delší době. Je to jejich forma obraného 
systému nebýt zraněn. Ztrácejí se v tom,kým jsou...mnohdy mají v sobě chaos a nerozumí 
okolnímu světu. Jsou rádi,že jsou a nějak fungují. 
Také je v tom daný klíč chromozomu  XY ( muž zrozen z ženy XY+XX ). 
Vnímáte ten chaos 3xX ( žena) + 1xY ( muž ). Převládá vnitřní energie ženy proti 
energií muže.Dochází zde k porušení rovnováhy v emoční rovinině. 
Kde jsou muži ovlivněni výchovou a vytvořenou závislostí na matce,skrze laktační období. 
Zde jsou vyživováni a mají pocit bezpečí a ochrany...tvrvá jim déle se odpoutat,učit, 
soustředit se. Jsou velmi chráněni a tím i oslabeni...
Muž se zde ztrácí a učí se vykonávat jen to, co je jim dovoleno nebo to,
co mají vykonávat...Jsou více ve hmotě a mají strach z emocí.
Raději se před problémy a zodpovědností schovají do pracovní činnosti.
Mají tím pocit ,že dělají dostatek...více nezvládají.
Je to jen vlastní sebeklam a pohodlnost,která jim byla nakódována.
Slovy...,,Musíš se postarat...Nesmíš brečet...atd."
Neustálá potřeba a závislost matky na synovi-partnerovi.
Kontrola a strach nad jejich životem.
 
 
Ve vztazích je důležitá vzájemná komunikace,aby vztah mohl fungovat.
Pokud 1 z partnerů komunikuje a ten 2 jen argumentuje či mlčí,tento vztah zaniká...
Jde jen o jednosměrný vztah,kdy 1 z partnerů se snaží a vyživuje vztah,zatím co,
2 z něj utíká...
Komunikace znamená cesta...ve vztahu znamená společná cesta spojení 2 bytostí.
To znamená,že se zajímají...naslouchají...poznávají jeden druhého.
Vzájemně chtějí pochopit danou situaci či projevené emoce.
Pečují o sebe vzájemně.
Muži jsou často naučeni ve svých emočních kódech,ženu nevnímat.
Je to jejich obranný systém,kde se uzavřou,aby nebyli zraněni,nemuseli nic řešit.
Tento program se odvíjí z jejich vztahu s mámou...kdy přeci i ona bývala nazlobená a 
mrzutá,vyžadovala to a ono a i přes nesplnění šla a nachystala jim jídlo,šla nakoupit,
Postarala se o ně...vzala je na výlet,doprovodila...vodila za ručičku kamkoliv...atd.
Máma to tak ke svému dítěti má,že mnohé z věcí udělá za své dítě,i když to prvně
vyžadovala po nich.Jsou zvyklí na to,že i když se něco děje...tak se vlastně nic
neděje a vše přejde a funguje dál.
Stali se z nich partneři maminek...Jejich maminky si tak dorovnávaly vlastní vztahy.
Tito muži zapomínají na to,že partnerka není jejich máma a nachází se svobodně
a dobrovolně vedle nich.Může zůstat,ale také odejít...ne jako máma,která tam 
do smrti pro ně je.
Podle těchto návyků,mají muži na ženy vysoké nároky a tím je dostávají do
vyčerpaných stavů vše zvládnout,protože to tak znají od svých maminek.
Ženy se tímto způsobem velice rychle vyčerpávají a unavují...jsou na všechno
samy a s tím se projevují  emoce nespravedlnosti a opuštění.
Muži v těchto případech mají pocit,že...když se zúčastní vztahu nebo chodí do 
práce...tak do vztahu přispívají a je to vše.Spíše očekávají péči o ně,než-li
by ji měli i dát své partnerce.
V takto nevyrovnaném vztahu,se žena skrze své emoce nespokojenosti...
vysvětlovat...plakat...řešit...zachraňovat...křičet...snaží volat o pomoc...
Tomuto stavu,tito muži nerozumí...uzavřou se...bojí a mají strach...
Neslyší a nepochopí ji,protože právě díky těmto návykům mají pocit.že
se nic tak vážného neděje a mnohdy se diví,že žena učiní různá rozhodnutí.
V této situaci muži řeší věci,až když je mnohdy pozdě a s podivem,co se to děje,že
jim to ta partnerka neřekla a vlastně nerozumí důvodům,protože podle nich je vše v 
pořádku...partnerka to však dávala najevo všemi možnými způsoby,které nechtěl
vnímat...
Ve zdravém vztahu se spolutvoří...vše,co se tvoří je pro oba dva rovnoměrně...
 
,,Dobrý muž...ze vztahu neodchází...
  odchází jen muž s problémy...
      Odchází problém..."
           Amma Kamila
 

Vzorec zrození muže a ženy

 
0+8+21+4+7= 40... počátek jiskry duše vytvořená podstatou všeho,co je ( Boha )
                                s hmotnou formou země, mužskou energií jistoty a stability s 
                                cestou tvoření...
                                Energie 40 je velice komplikovaná a nese sebou překážky...
                                Tedy energie muže ,,Adama", jenž měl vše,ale neuměl tvořit.
                                4 dává ,,Adamovi " stabilitu i pohodlnost.