Požehnání

 
12.7.2019 - Chrám Svatého Víta
Krásné dnes...modlitbu s požehnáním z Chrámu Sv.Víta, posílám pro všechnu obnovu...
 
uzdravení a transformace...jděte a lásku se štěstím rozdávejte...  
 
objímejte a usmívejte se...je přeci dnes...  
 
S láskou... 
 
28.6:2019 - Chrám Svatého Víta
Dnešní ranní modlitbu s požehnáním,v časech narození Ježíše Krista z Chrámu Sv.Víta...
 
posílám na rozpuštění a uvolnění všech negat.enegií, které se snaží rozdělit v závisti...pomluvách....
 

nařčeních...hádkách...nelidskosti...nevědomosti...lžích...světlo a lásku Božské přítomnosti...

Světlo a lásku posílám do všech rodin i koutů naší planety Země...aby navráceno bylo hodnot pravých...

úcta...pokora...vděčnost...lidskost...pochopení...důvěra...pravda...   

Slzy mé očistily bolest a milost prostoupila do všech srdcí... 

S  láskou...  

 
14.6.2019 - Chrám Svatého Víta
Modlitba s požehnáním dnešním z Chrámu Sv.Víta proudí do všech rodin...na celém světě.
 
Do rodin...pro uzdravení kořenů a jádra zdravého se zachovalo, pro nové, pokračující životy...  
 
 
31.5.2019 - Chrám Svatého Víta
Ranní modlitbu s požehnáním z Chrámu Sv.Víta posílám všem těm,kteří odešli...i těm žijícím...také těm,
 
kteří se chystají narodit...
 
Smrti i životu, aby vždy milostí doprovázena byla... 
 
 
24.5.2019 - Chrám Svatého Víta

Dnešní ranní modlitbu s požehnáním z Chrámu Sv.Víta,posílám pro všechny ztracené děti a nejen je,

aby nalezli a navrátili se zpět domů ke svým rodinám...Slunce na duši i na Zem

 
17.5.2019 - Chrám Svatého Víta
Jsem cesta...pravda i život...propojením se Božstvím,pochopíš,že Tys sám zázrak,kterému je potřeba 
věřit a tím i ostatním zázrakům otevíráš cestu...zříš ve všem podstatu tvoření a transformace,která 
na Tvé cestě povede Tě a život Tvůj se tak stane plnější a krásnější...
Příjmy vše tak,jak jde...ne,jak by jsi chtěl... 
Za vším je vyšší záměr,který ochrání Tě... 
Dnešní modlitbu s požehnáním z Chrámu Sv. Víta...posílám pro všechny srdce k probuzení a probuzená...
k naleznutí i vytrvalosti v pravdě podstaty bytí...na nových cestách životem... 
Každé dveře a brány ať v srdci i kolem vás otevřou se... 
Při východu z Chrámu Sv.Víta...na nás spadlo peříčko...krásné,bílé...lehké.. jedno jedinné
Děkujeme 

 

10.5.2019 - Chrám Svatého Víta
Dnešní ranní modlitbu s požehnáním z Chrámu Sv.Víta,posílám pro život i smrt...pro všechny duše na celém světě,
které nás opouštějí i přicházejí znovuzrození ku pomoci a transformaci nás všech...
 
 
Dnešní ranní modlitba s požehnáním z chrámu Sv.Víta za uzdravení vaše i vašich dětí...
Miluji vás 
 
 
26.4.2019 - Chrám Svatého Víta
Ranní modlitbu s požehnáním posílám 
 
 

Dnešní požehnání z Vyšehradu plyne...pro lásku...moudrost a rozkvět všech srdcí...

cesty nechť vedou vás,kam potřeby jest vaší...

 
 
12.4.2019 - Chrám Svatého Víta
Ráno,raníčko...maminka vstala,aby do chrámu Sv.Víta modlit si zašla...přání a touhy vaše slzami pokropila...
neb láska,moudrost a štěstí u všech rozkvétala...
 
Ranní modlitba s požehnáním v katedrále Sv.Víta...