Amma Kamila - Madre Kamila - Mother Kamila - Matka Kamila                 

 
Přišla jsem k vám, do tohoto světa, abych pomohla vzestupu nové planety Země...v lásce,víře i pokoře...
Probuzením vašich srdcí a nastavení míru jest úkolem mým...
Skrze fyzické tělo, proudí tyto energie Božské lásky a milosti k vám,aby uzdraveno bylo vše, 
co potřeby jest nejen vaší, ale i všeho živého...

S pochopením a láskou přijat Ty jsi, kdo v srdci svém mě nosí...

Na cestě ke světlu,navrátí se zpátky... Jen ten,kdo hoden je a učiní ve skutky...
Nezoufej duše milá,vždy cesty jest,ne však zpátky...
Svobodné jest rozhodnutí Tvé,jak učiníš,tak se stane...
Ty sama rozhodni,ze kterých cest se vydáš...
Zda na místě zůstaneš,či pochopíš mé vedení...
Cestou Tvou Tě doprovázím,pod stálým dohledem...
 
- Nic nedokáže vytrvat, co nemá své základy 
  uloženy v pravdě...
  Láska jediná, která nejen, že neubývá, ale 
  září svým vlastním světlem...
  Ukončuje nesoulad, zmírňuje oheň nenávisti, 
  nastoluje mír ve světě a spojuje rozdělené,
  napravuje pokažené, léčí všechny a 
  nezraňuje nikoho. Kdokoli vzývá její pomoc,
  nebude se muset obávat budoucího zla, ale 
  nalezne bezpečí a bude se těšit trvalému klidu...

                                       Ze starého křesťanského rukopisu...

S láskou a milostí...
Amma Kamila...

 

 

 

    

 

     Kalendář akcí
 

              Praha 

   - Darshan - požehnání
   - osobní konzultace
   - mapování karmické 
     zátěže,jejich řešení
     i rozpuštění...
  
 

            Prostějov

   - Darshan - požehnání
   - osobní konzultace
   - mapování karmické 
     zátěže,jejich řešení
     i rozpuštění...
 

5.11.2022 - Prostějov

Osvobození předků

a rodových linií

i jejich karmy.

- 13.00 hod

6.11.2022- Prostějov

Závist...její kódy,

zrod i projevy.

- 13.00 hod
- seminář
8.- 9.11.2022 - Prostějov
- osobní konzultace

11.11.2022 - Praha

- osobní konzultace

12.11.2022 - Praha

Darshan, předání

požehnání...

- 13.00 hod
  - Komořanská 2098/19,
        do GPS zadat 17,
   vedlejší dům,křižovatka
   Komořanská - Gen.Šišky,
   modrý dům,instal.potřeby
        Mašek,1 poschodí...
  - Vlakové nádraží Modřany
  - Autobusová spojení
 - Tramvaj č.17

Hojnost ve všech úrovních,

otevření srdeční čakry...

16.00 hod - proces

15.-16.10.2022 - Prostějov

- osobní konzultace

19.-20.11.2022 - Prostějov

Cesta probuzení a 

zasvěcení do Božského

zlatého světla k Osvícení.

- 10.00 hod
2 denní proces se zasvěcením.

21.- 23.11.2022 - Prostějov

- osobní konzultace

25.11.2022 - Praha

- osobní konzultace

3.12.2022 - Prostějov

Malování mandal acrylem

+ drahé kameny

-10.00 hod

 

 

 Darshany- Prostějov

- úterý,sudý týden

 Darshany- Praha

- daný termín