Amma Kamila - Madre Kamila - Mother Kamila - Matka Kamila                 

 
Přišla jsem k vám, do tohoto světa, abych pomohla vzestupu nové planety Země...v lásce,víře i pokoře...
Probuzením vašich srdcí a nastavení míru jest úkolem mým...
Skrze fyzické tělo, proudí tyto energie Božské lásky a milosti k vám,aby uzdraveno bylo vše, 
co potřeby jest nejen vaší, ale i všeho živého...

S pochopením a láskou přijat Ty jsi, kdo v srdci svém mě nosí...

Na cestě ke světlu,navrátí se zpátky... Jen ten,kdo hoden je a učiní ve skutky...
Nezoufej duše milá,vždy cesty jest,ne však zpátky...
Svobodné jest rozhodnutí Tvé,jak učiníš,tak se stane...
Ty sama rozhodni,ze kterých cest se vydáš...
Zda na místě zůstaneš,či pochopíš mé vedení...
Cestou Tvou Tě doprovázím,pod stálým dohledem...
 
- Nic nedokáže vytrvat, co nemá své základy 
  uloženy v pravdě...
  Láska jediná, která nejen, že neubývá, ale 
  září svým vlastním světlem...
  Ukončuje nesoulad, zmírňuje oheň nenávisti, 
  nastoluje mír ve světě a spojuje rozdělené,
  napravuje pokažené, léčí všechny a 
  nezraňuje nikoho. Kdokoli vzývá její pomoc,
  nebude se muset obávat budoucího zla, ale 
  nalezne bezpečí a bude se těšit trvalému klidu...

                                       Ze starého křesťanského rukopisu...

S láskou a milostí...
Amma Kamila...

 

 

 

    

 

     Kalendář akcí
 

              Praha 

   - Darshan - požehnání
   - osobní konzultace
   - mapování karmické 
     zátěže,jejich řešení
     i rozpuštění...
   - Tradiční čínská 
     medicína ( TČM )
  
 

            Prostějov

   - Darshan - požehnání
   - osobní konzultace
   - mapování karmické 
     zátěže,jejich řešení
     i rozpuštění...
   - Tradiční čínská 
      medicína ( TČM )
 
 

9.-10.4.2024-Prostějov

- osobní konzultace
-TČM
 

9.4.2024 - Prostějov

Božské světelné kódy

s požehnáním

,,Všeho,co je,"

- 18.30 hod
- Karlov 6
 

13.4.2024-Praha

Předání požehnaných

stavů,,Všeho,co je."

- 11.00 hod - Daršan

Božské světelné kódy

s požehnáním...

- 14 hod - Cesta Osvícení
  - Komořanská 2098/19,
        do GPS zadat 17,
   vedlejší dům,křižovatka
   Komořanská - Gen.Šišky,
   modrý dům,instal.potřeby
        Mašek,1 poschodí...
  - Vlakové nádraží Modřany
  - Autobusová spojení
 - Tramvaj č.17
 

14.4.2024-Praha

- osobní konzultace
- TČM
 

16.-17.4.2024-Prostějov

- osobní konzultace
- TČM
 

20.4.2024-Praha

- osobní konzultace
- TČM
 

23.-24.4.2024-Prostějov

- osobní konzultace
- TČM
 

23.4.2024 - Prostějov

Božské světelné kódy

s požehnáním

,,Všeho,co je,"

- 18.30 hod
- Karlov 6
 

27.4.2024-Praha

- osobní konzultace
- TČM
 

30.4.2024-Prostějov

- osobní konzultace
- TČM
 

4.5.2024-Praha

- osobní konzultace
- TČM
 

7.5.2024-Prostějov

- osobní konzultace
- TČM
 

7.5.2024 - Prostějov

Božské světelné kódy

s požehnáním

,,Všeho,co je,"

- 18.30 hod
- Karlov 6
 

11.5.2024-Prostějov

Numerologie-2 část

Karmické trojúhelníky

10.00 hod
 

14.-15.5.2024-Prostějov

- osobní konzultace
- TČM
 

18.5.2024-Praha

Předání požehnaných

stavů,,Všeho,co je."

- 11.00 hod - Daršan

Božské světelné kódy

s požehnáním...

- 14 hod - Cesta moudrosti
  - Komořanská 2098/19,
        do GPS zadat 17,
   vedlejší dům,křižovatka
   Komořanská - Gen.Šišky,
   modrý dům,instal.potřeby
        Mašek,1 poschodí...
  - Vlakové nádraží Modřany
  - Autobusová spojení
 - Tramvaj č.17
 

21.-22.5.2024-Prostějov

- osobní konzultace
- TČM
 

21.5.2024 - Prostějov

Božské světelné kódy

s požehnáním

,,Všeho,co je,"

- 18.30 hod
- Karlov 6
 

 

 

 

- TČM

 

 Darshany- Prostějov

- úterý,lichý týden

 Procesy osvícení - 

 Praha, Prostějov

- daný termín